MovieLab
Common Metadata

NKC-LV

Version 0

URI: http://www.movielabs.com/md/ratings/LV/NKC-LV/0
Last verified: 2013-09-28

Organization:

  • Name: National Film Center of Latvia
  • Type of Organization: Gov
  • Contact Information:
    National Film Centre Peitavas 10/12 Riga LV 1050 Latvia Tel: +371 6735 8878 Fax: +371 6735 8877 nfc@nfc.gov.lv
  • Web Site: http://www.nfc.lv/info/?mnu_id=322

Scope:

This rating system has been adopted in these regions for the specified usage:

Region Distribution media Viewing Environments
LATVIA - Film - DVD - TV - - Home - Theater - Broadcast -

Notes:


Ratings:

XML formatted file

U

U

Age Restrictions

Min Recommend Age: N.A.
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 0

Definition

U

universālai auditorijai - filma paredzēta visu vecumu personām.

Reasons and Content Descriptors

Explanation

7+

7+

Age Restrictions

Min Recommend Age: 7
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 3

Definition

7+

Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu

Reasons and Content Descriptors

Explanation

Not provided

12+

12+

Age Restrictions

Min Recommend Age: 12
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 6

Definition

12+

Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu

Reasons and Content Descriptors

Explanation

Not provided

18+

18+

Age Restrictions

Min Recommend Age: 18
Min Allowed Age (Supervised): 18
Min Allowed Age (Unsupervised): 18

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 80

Definition

18+

Filma nav paredzēta nepilngadīgai personai.

Reasons and Content Descriptors

Explanation

Filmu, kas klasificēta ar filmas klasifikācijas indeksu 18+, aizliegts izplatīt personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par filmas skatītāja (patērētāja) vecumu, filmas izplatītājam ir pienākums pieprasīt, lai filmas skatītājs (patērētājs) uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc filmas izplatītāja vai kontroles iestādes pieprasījuma filmas skatītāja (patērētāja) pienākums ir apliecināt personas identitāti un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Contact Us | Submit a Technical Proposal | Technology Open Challenge | Press | Terms of Use | Privacy Policy
2014 Motion Picture Laboratories, Inc. All rights reserved.